Kontakt

LANDPOL Sp. z o.o.

ul. Westerplatte 72, lok. 221-225
58-100 Świdnica

 

tel./fax +48 74 853-51-24 

sekretariat@landpolkruszywa.pl

          NIP: 584-23-68-387
          REGON: 191662796
          KRS: 0000170509  
          Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX
          Wydział Gospodarczy, Kapitał Zakładowy 60 000 PLN

 
                                       
 
Gabriela Dudek- Zinczewska
Prezes Zarządu
tel. +48 697 439 825
 
Antoni Zinczewski
Dyrektor Naczelny
tel. +48 667 439 825
 
Andrzej Czapliński
Księgowy
tel. +48 506 094 041
ksiegowosc@landpolkruszywa.pl
 
Małgorzata Darasz-Mól 
Kierownik Działu Spedycji
tel. +48 607 961 501
m.darasz-mol@landpolkruszywa.pl

 

 
Pokaż Landpol na większej mapie

Aktualności

Formularz kontaktowy