Kruszywa, przewozy kolejowe, spedycja, tabor kolejowy, naprawa taboru


Landpol Plus

Antoni Zinczewski
58-100 Świdnica,
ul. Westerplatte 72
NIP 597-100-31-04

O firmie

Landpol Plus organizuje przewozy kolejowe w wagonach własnych i klienta. Lokalizacja w zagłębiu kruszyw na Dolnym Śląsku oraz kadra z dużą znajomością branży i warunków miejscowych zapewnia wysoka jakość usług.

Oferujemy całość usług logistycznych łącznie z zaopatrzeniem w wysokiej jakości kruszywa dostarczane zarówno koleją jak i samochodami.

Kruszywa

Przewozy kolejowe

Tabor kolejowy